Wydawca treści Wydawca treści

Orzechowska Wydma - regulamin ścieżki

Najbardziej charakterystyczne zjawiska i obiekty przyrodnicze omówione są na 12 tablicach tematycznych rozmieszczonych wzdłuż ścieżki. Część trasy (ok. 1,5 km) można pokonać rowerem (od przystanku nr 1 do przystanku nr 6), a odcinek ten łączy dwa popularne szlaki rowerowe, w tym znany w kraju "szlak zwiniętych torów".

Rekreacyjną funkcję obiektu podkreślają miejsca odpoczynku. Jedno, zlokalizowane od strony dojścia od miejscowości Zapadłe, wyposażone jest parking i wiaty, miejsce na ognisko, ubikację i stojaki na rowery. Drugie miejsce znajdujące się od strony dojścia z Orzechowa posiada wiatę oraz stojak na rowery. Obydwa te obiekty mają tablice informacyjne o Nadleśnictwie, trasie ścieżki i regulaminie obowiązującym na ścieżce. Dodatkowo na całej trasie rozmieszczone są ławki do odpoczynku. Celem zabezpieczenia wydmy przed wydeptywaniem umieszczono drewniane kładki, schody drewniano ziemne i mostek nad żlebem, natomiast na najwyższym wzniesieniu wydmy ulokowana jest platforma widokowa. Oznaczenie trasy ścieżki stanowią kierunkowskazy, witacze, oznakowania wzdłuż trasy na drzewach i palikach kierunkowych (zielone koło w białej otoczce), natomiast w miejscach wątpliwych - bariery kierunkowe.

REGULAMIN ŚCIEŻKI

  • Poruszaj się tylko trasą ścieżki, gdyż zejście z trasy może spowodować nieodwracalne zniszczenie gleby;
  • Nie niszcz roślin i grzybów;
  • Nie płosz zwierząt;
  • Nie korzystaj z otwartego ognia poza miejscem do tego wyznaczonym (parking);
  • Zachowaj ciszę, a więcej zobaczysz;
  • Po trasie ścieżki nie poruszaj sie pojazdami mechanicznymi;
  • Nie niszcz obiektów ścieżki i nie zaśmiecaj jej;
  • Poruszaj sie rowerem tylko po wyznaczonej trasie (od przystanku nr 1 do przystanku nr 6 lub odwrotnie);
  • Ścieżka Orzechowska Wydma to obiekt edukacyjny, na którym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu;

Organizację imprez zbiorowych należy bezwzględnie uzgadniać z Nadleśnictwem Ustka

tel. +48 59 8144 000, e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl