Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ustka, 07.05.2019 r.

NK.1101.6.2019

 

 

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Ustka ogłasza nabór na stanowisko

KSIĘGOWEGO

 

Wymagania od kandydata:

 1. Wykształcenie średnie, wyższe lub podyplomowe o kierunku ekonomicznym lub rachunkowym.
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie finansowo - księgowym.
 3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, aktualnych przepisów podatkowych w szczególności podatku VAT i pdop.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności pakietu MS Office.
 5. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych będzie dodatkowym atutem.
 6. Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w grupie, dokładność i zaangażowanie.

 

Podstawowy zakres zadań na stanowisku księgowego:

 1. Wykonywanie czynności związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych: kontrola wpływu dowodów księgowych, dekretacja, kontrola formalno – rachunkowa, ewidencja w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
 2. Umiejętności sporządzanie deklaracji Vat na podstawie rejestru zakupu i sprzedaży oraz ustalanie wskaźnika struktury podatku VAT.
 3. Umiejętności w prowadzeniu rozliczeń finansowych związanych z gospodarką magazynową.
 4. Bieżąca analiza obrotów i sald kont.
 5. Sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie swojego działania na potrzeby kierownictwa.
 6. Wykonywanie innych czynności w zakresie księgowości w nadleśnictwie zleconych przez przełożonego.

Oferujemy:

 

 1. Zatrudnienie oparte na umowę o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Dobre warunki pracy i płacy.
 3. Wynagrodzenie zgodne z Ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników PGL LP.
 4. Możliwość rozwoju zawodowego i szkolenia merytoryczne.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:
 4. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wymagane dokumenty należy składać

Osobiście w sekretariacie nadleśnictwa lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Ustka

ul. Słupska 25

76-270 Ustka

do dnia 22 maj 2019 r. do godz. 1500

(liczy się data wpływu oferty do nadleśnictwa).

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko księgowego w Nadleśnictwie Ustka”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje:

 1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub test jedynie wybranych kandydatów.
 2. W przypadku rozstrzygnięcia naboru lub jego unieważnienia dokumenty osób, które nie będą zakwalifikowane można odebrać osobiście w dziele kadr w terminie do 30 czerwca 2019 roku. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

W sprawie naboru informacji udzielamy pod numerem tel. 59 814 40 00

 

Strona internetowa Nadleśnictwa Ustka: http://www.ustka.szczecinek.lasy.gov.pl