Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Nadleśnictwo Ustka informuje o zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Nadleśnictwo Ustka jest objęte certyfikatem dobrej gospodarki leśnej FSC, przyznanym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochronę przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochronę lasów o szczególnej wartości, jak i przestrzeganie zasad współpracy z lokalną ludnością.

W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC Nadleśnictwo Ustka wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, tj. zakwalifikowano kompleksy wg kryteriów szczegółowych ustalonych przez firmę certyfikującą. Na tych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wskazanych wartości. Z dniem 30 kwietnia 2014 roku Nadleśnictwo Ustka zakończyło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Na tej podstawie zakwalifikowano do kategorii HCVF 6 najcenniejsze obiekty, w tym parki gminne, zabytki objęte ochroną archeologiczną, historyczne miejsca pochówku i pamięci. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.