Lista Aktualności Lista Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży

                                                               Ustka, dnia 09.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Nadleśnictwo Ustka , 76-270 Ustka ul. Słupska 25 informuje,

że posiada do sprzedaży n/w w wykazie używane telefony komórkowe:

 

Nazwa środka

Nr Inwent.

Cena zł.

 
 

Telefon Huawei P9 Lite

626/04308

80

 

Telefon Huawei P9 Lite

626/04300

130

 

Telefon Huawei P9 Lite

626/04306

130

 

Telefon Huawei P9 Lite

626/04301

70

 

Telefon Samsung Galaxy XCover 3

626/04307

100

 

Telefon Samsung Galaxy S5

626/04302

150

 

Telefon Samsung Galaxy XCover 3

626/04303

80

 

Telefon Samsung Galaxy XCover 3

626/04304

100

 

Telefon Microsoft Lumia 650

626/04309

130

 

Telefon Sony Xperia M4 E2303

626/04310

130

 

Telefon Sony Xperia M4 E2303

626/04305

80

 

 

 

Ceny wywoławcze za ww. środki są cenami brutto.

Zainteresowani zakupem proszeni są o składanie podań w sekretariacie Nadleśnictwa Ustka do dnia 23.11.2018r. do godz. 800. Podanie winno zawierać imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres kontaktowy, tel, nazwę materiału, nr inw., oraz oferowaną cenę za 1 sztukę. Proponowana cena nie może być niższa od ceny z ogłoszenia. Przyjęte zostaną oferty, które będą zawierały nr inw. i wyższą zaproponowaną cenę za 1 sztukę.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2017r. o godz. 900.                                            

 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

Ustka, dnia 31.10.2018 roku     

Znak sprawy: SA.2101.1.2018

 

OGŁOSZENIE

 O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ 15 SZT. DREWNIANYCH

DOMKÓW LETNISKOWYCH

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka z siedzibą w Ustce      (76-270 Ustka) przy ulicy Słupskiej 25, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 15 sztuk drewnianych,  używanych domków letniskowych znajdujących się na terenie Ośrodka Szkoleniowo -  Wypoczynkowego Leśnik w Orzechowie.

 

1. Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. nr 134 poz. 692).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunki odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz. 443 z późniejszymi zmianami).

- Zarządzenie Nadleśniczego nr 36 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej domków letniskowych położonych na terenie OSW „Leśnik” w Orzechowie.

 

2. Budynki wykonane są w konstrukcji szkieletowej, posadowione są bezpośrednio na betonowo - ceglanych ławach fundamentowych. Więźba dachowa drewniana, krokwiowa, dwuspadowa z podbitką drewnianą.
Dach pokryty jest papą termozgrzewalną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Rury i rynny spustowe wykonane z PCV. Wewnątrz  budynków instalacja elektryczna, wodna i  kanalizacyjna.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. 10 sztuk domków o powierzchni zabudowy   ………..

Rok budowy 1979.

2. 5 sztuk domków o powierzchni zabudowy     ………..

Rok budowy 1989.

 

3. Cena wywoławcza za jeden domek wynosi 4.100,00 zł netto.

 

4. W ramach zakupu oferent zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po zakupionym domku poprzez odłączenie istniejących instalacji, likwidację fundamentów, uprzątniecie terenu na którym znajdował się domek oraz przywrócenie stanu poprzedniego terenu na którym znajdował się domek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku.

 

5. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Ustka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada do godz. 14.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 listopada o godz. 8.00 w siedzibie Nadleśnictwa Ustka.

7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Oferta winna zawierać:

- nazwę oferenta (nazwisko i imię oferenta);

- adres siedziby (miejsce zamieszkania);

- adres e-mail;

- numer telefonu kontaktowego;

- numer wybranego domku;

- oferowaną cenę za każdy domek;

- pisemne zobowiązanie oferenta do uprzątnięcia zakupionego domku, wraz z odłączeniem od istniejących instalacji, likwidacją fundamentów, oraz uprzątnięciem terenu  w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

10. Ocena elementów oferty: jedynym kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaproponowana cena zakupu za poszczególny domek.

11. W przypadku, gdy dwóch oferentów złoży takie same oferty cenowe na wybrany domek, Nadleśnictwo Ustka  przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny pomiędzy zainteresowanymi uczestnikami przetargu.

 

12. Warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży nabywcy jest wpłacenie ceny nabycia w kasie nadleśnictwa lub na wskazany numer rachunku bankowego:

 BGŻ BNP PARIBAS SA

83 2030 0045 1110 0000 0092 8550

przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa.

 

13. Zainteresowani zakupem mogą oglądać domki w dni powszednie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Leśnik” w Orzechowie – Panem Robertem Wiatrakiem. Termin należy uzgodnić pod numerem telefonu 59 8144635.

 14. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanych domkach.

 15. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyn.

16.  Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

 

 


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku