Lista Aktualności Lista Aktualności

Klauzula informacyjna treść

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Nadleśnictwo Ustka informuje, iż:

1.Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym / podanych w umowie / gromadzonych na etapie rejestracji w systemie informatycznym jest Nadleśnictwo Ustka, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Słupska 25, 76-270 Ustka lub telefonując pod numer: 59 81440000. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

  1. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b ,c ,e RODO oraz ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, wystawiania faktur, rachunków, asygnat, prowadzenia działalności finansowej, prowadzenia działalności statutowej, zatrudnienie, wypełnienia obowiązków ciążącym na administratorze oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umów.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do dnia całkowitego wypełnienia zobowiązań.

6. Administrator przekaże Twoje dane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w niezbędnym zakresie.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

*    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku