Lista Aktualności Lista Aktualności

Klauzula informacyjna treść

 

Informacje podstawowe

dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od osoby,

której dane dotyczą

Na podstawie art. 13  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym przekazuję podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych             Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

                                                   Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustka

tel. (59) 814 40 00

adres: 76 – 270 Ustka; ul. Słupska 25

Cele przetwarzania                 •zawarcie umowy,

•wykonanie umowy na podstawie zawartej z nami umowy

•archiwalny (dowodowy)

•ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

•oferowanie Ci przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni)

•analityczny

•badanie satysfakcji klientów i określenie naszej obsługi

•ochrona żywotnych interesów

 

Podstawy prawne                   •Twoja zgoda

przetwarzania                         •obowiązek prawny;

•ochrona żywotnych interesów;

•nasz uzasadniony interes;

 

Odbiorcy danych                   podmioty przetwarzające dane w imieniu Nadleśnictwa Ustka,

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w załączniku nr 1

Załącznik nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 


Aktualności Aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku