Lista Aktualności Lista Aktualności

Jedno dziecko, jedno drzewo

Serdecznie zapraszamy do wspólnego sadzenia drzew w ramach akcji "Jedno dziecko, jedno drzewo"

W związku z planowaną na 28 września 2019 roku akcją "Jedno dziecko-jedno drzewo" chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich rodziców, opiekunów najmłodszych dzieci urodzonych w latach 2017-2019 do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Inicjatorką akcji "Jedno dziecko-jedno drzewo" jest pani wiceminister Małgorzata Golińska, a przedsięwzięcie objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.

Wspomniane wydarzenie to przedsięwzięcie realizowane w kilkunastu jednostkach Lasów Państwowych na terenie całej Polski. Ww. akcja każdorazowo spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Jej głównym celem jest odwołanie się do tradycji, jak również włączenie Polaków w odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Dlaczego warto wziąć udział w akcji "Jedno dziecko -jedno drzewo"? Spędzicie Państwo aktywnie czas na świeżym powietrzu. Jest to również niepowtarzalna okazja stworzenia sobie, jak również w przyszłości swoim dzieciom możliwości obserwacji wzrostu ich "bliźniaczego" drzewa.

Każde drzewo zostanie oznaczone w specjalny sposób, tak ażeby w przyszłości rodziny mogły identyfikować się z własnoręcznie posadzonym drzewem.

 

Regulamin akcji „Jedno dziecko – jedno drzewo”

 

I. Zasady ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędzie się akcja „Jedno dziecko – jedno drzewo”, zwana dalej akcją.

2. Organizatorami akcji  Nadleśnictwo Ustka, zwani dalej Organizatorem.

3. Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości posadzenia drzew przez rodziców chcących upamiętnić narodziny swojego dziecka urodzonego w latach 2017-2019

II. Warunki udziału w akcji.

1. W akcji może wziąć udział każda osoba, która pragnie upamiętnić narodziny swojego dziecka, urodzonego w latach 2017-2019.

2. Osoba zgłaszająca jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustka, lub wypełnienie formularza w dniu planowanej akcji.

3. Wyrażenie zgody na nagrywanie, robienie zdjęć oraz publikowanie ich w ramach relacji i sprawozdań z akcji.

4. Zatwierdzenie Oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Termin, miejsce i program akcji.

1. Akcja odbędzie 28 września 2019 roku o godz. 10.00, w miejscowości Zapadłe (przy parkingu leśnym)

2. Plan

10:00 – 10:15 – przywitanie uczestników i zaproszonych gości.

10:15 – 12:00 – wydawanie sadzonek uczestnikom oraz sadzenie przez nich drzewek w miejscu wskazanym przez leśników. Wręczenie certyfikatów sadzącym drzewa rodzinom.

12:00 – 13:00 - wspólny piknik oraz pożegnanie uczestników.

 

Chęć udziału w akcji należy zgłosić  do dnia 16 września mailowo na adres:

kamila.gosztyla@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie 602 352 101

Materiały do pobrania


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku